bakom diktakt

black space 900x2

Quotation-Marks-Close-Payroll-SolutionsVinterstøvler går på rim – akkurat som ost og prim!

– MOMMO

futhark-vegvisir-viking-sticker.jpgfuthark til fronten

¶ Velkommen til et bakrom bakom diktakt

Nettstedet diktakt prøver fremdeles, drøye to snart tre år etter lansering, litt halvhjertet å insistere på at det enda er temmelig nytt, og at det – typisk nok for alt nytt og internettilkoblet med respekt for seg selv – ble lansert før det var helt klart. Dette gjelder i særlig grad denne bakom-seksjonen, hvor det egentlig skal stå litt om hva diktakt er, hvorfor det er så mye mas om prim og primord her og ymist anna som ellers kanskje ikke vil være like fordømt opplagt for folk som ikke har bodd inne i dette hodet i mange år, og blitt lokalkjent og vant til hvordan ting foregår her inne.

Nevnte innhold diktes nå taktfullt opp og primkokes i diktankene, og det kommer nok sikkert snart hit, men foreløpig kan det i hvert fall bekreftes at «diktakter» rett og slett er dikt-akter; acts of poetry. I en utvidet og utvilsomt personlig definisjon av hva som kan passére som poetri i denne verden. Noen ganger går diktaktene på rim, akkurat som vinterstøvler, ost og prim. Og naturligvis går de alltid i dik-takt – en truet taktart som kanskje ikke alltid er i takt med så mye annet enn seg selv. Men så er det da også veldig mye annet ellers i verden som prøver akkurat litt for hardt å være taktiktisk, og som derfor ikke engang er såpass i takt – og det er da heller ikke mange syndiktaksfeil i autodiktaktivitetene, selv om rediktøren av og til danser i utukt på taket.

¶d

På diktakt vris språket mye i et forsøk på å få det under noenlunde kontroll; en slags gjenoppdikting av språket som personlig skreddersøm. Her finnes åkkesom:

og: ungdommelig undring, aldrende avklart alvor, uhelbredelig ubehag under, alt er

→ les alle innleggelser på
diktaktivt header

Quotation-Marks-Close-Payroll-Solutionsbetween blackouts        stargazing I

Det synlige lysets spektrum er for menneskets lille øye, hva menneskets drømmer er for universets store øye; et kort, magisk glimt av farger som rommer hele verden, mellom to evigheter av stumt mørke.

– lyssetter i dype diktanker

§¶

red-ansvOm rediktøransvaret

¶ rediktoratet har gjennomgått Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat og Redaktørplakaten hos PFU for å finne ut om retningslinjene i disse kanskje er å anse som relevante og forpliktende også for diktakt.

Det viser seg dessverre at de heldigvis ikke er det.

Vi har derfor i samarbeid med Kommentariatets Diktatur diktet opp våre egne rediktørplakater, og diktakt vil inntil videre bestrebe seg på å oppfylle intensjonene og forpliktelsene i disse. Mer om våre plakater kommer.

…….

Pilkråke blant ugler gir oss et avsnittslivstegn

I middelalderen, før det ble vanlig å bruke avsnitt i brødtekst, ble sk. «avsnittstegn; ¶» (eng. «Pilcrow») brukt for å markere en ny tanke eller et nytt argument i en tekst. Brukes i dag i tekstbehandlingsprogram for å markere linjeskift etter avsnitt. Dessuten blir tilfeldigvis dette symbolet brukt som forvalgt dekor i visse sammenhenger i WordPress-temaet Runo Lite, som er det som ligger i bånn av det visuelle og funksjonelle designet på diktakt.com. Vi har derfor lagt pilkråka til grunn ved design også av diktakts logo, hvorved denne fortidsfugl har fått et nytt liv blant ugler.

Tresnitt av Arthur Sahlén 2400x974.png
Tresnitt: Arthur Oliver Julianus Sahlén