Ut av komfortsonen

M I S F O R S T O P P E L S E

Det trengs ikke spesielt livlig fantasi for å forestille seg en verden der ute som minner en del om bevissthetens verden. Men det ville være veldig interessant dersom noen kunne tenke seg å se etter om det faktisk forholder seg slik i virkeligheten.

noe der ute der inne
Illustrasjon: plethrons.com

Tankegjøk

Tankegjøk; dårlig spøkefugl.

T. formodes å være ansvarlig for å legge altfor store og kompliserte tankeegg i altfor små hoder, som så sparker ut alle de småtankene som egentlig hører hjemme der.

T. har i nyere tid blitt hyppig registrert kloss innpå herværende rediktorat, og meg våger den neppe legge egg hos. Jeg trenger neppe utdype.