Skrivepolaps pr. øvelse – total skrivebom

Skrivesperre:

:errepsevirkS

Verrepersisk? Og vi ran som aldri har qwerty qwait engang.

Vreeskerpris? Neppe. Ikke i år.

Riksperversé? Nei, takk så meget.

Revsprikeres? Verpesskrier? Nå skril det helt ut. Skriveutglidning.

Krisepolaks? Skrivepolakk? Stanislaw Lem. Ro, ro, ro din robot.

Coleslaw/ Lam. Dette går jo veldig ikke bra. Dette går jo veldig ikke glimrende, faktisk.

Coleislaw; og kål skal være hele loven.

Prøv også andre utvalgte spesialiteter fra vår minkholdige revy:

Skrivekollapskaus
Verbalt profylaps
Smaa-Fisken gjeng i Tune (tunfisksalaps)
Kamelosisk kryddersnaps
Skraalende kamel
Sènile De Menthe
Senilepudding
Margrethe Munthe
Trumbalt krolaks
Charlatansk bondeomelaps
Brutalt god saks
Klipp langs den prikkede linjen.

Begynn på nytt.

scissors_small·············································

skrivepolaps pr. ovelse II

Nytt.

Skrivesverige:

Dallas sallaD
Biff à la Lindström
Caramel Bleu à la Stärkström.

Skagen:

Skrivesverde
Skriveknive
Skrivegafler – til nullerne på fakturaerne.

Skavegrifler; pennespidser af splitter penne-pine, gule og urs tosjt på tfaxer på dagen.

Skrivekløe:

Skriveklo. Skrivekloakk.

Skrive, Chloé! Skrive!

– Skrivekonjakk? Skrivetobakk?

– Takk.

Skrivesverge på det. Og dermed skrivebastabom!

Skriveastronom-gastronaut.

Skrivekokos monaut pr. ølsevev, pr. øvelse, prøvelse per se.

Skrivekrampe:

Bare skriving og ingen lek gjør Dik til en sel m gutt.
Bare skriving og ingen lek gjør Dik til en sel m gutt.
Bare skriving og ingen lek gjør Dik til en sel m gutt.
Bare skriving og ingen lek gjør Dik til en sel m gutt.*

. . .

Ⓒ 2021  diktakt.com

* Ja, jøss. Rolig nå. (Vakthavendes anmerkning/ F. Synden)

Vedr. «Skrivesperre:_»

Det meldes fra relativt informert hold om at utgivelsen av det lenge annonserte syv bind store faglitterære verket «Skrivesperre:_» av diktakts rediktør Dik Taktér nok en gang er utsatt på ubestemt tid av ikke nærmere oppgitte årsaker.

Dette selvfølgelig til dyp skuffelse for utallige andre ikke-skrivende, som nå lenge har håpet at forløsningens time snart ville være her, i form av en avklarende og terapeutisk effektiv avhandling fra eksperthold.

– I kølsvarte, dette her blir det jo aldri noe greie på! skal Taktér ha uttalt i en fortrolig kommentar, i det han krøllet sammen et ubeskrevet A4-ark og kastet det rutinert i søppelkurven utenfor stamkaféen sist onsdag.

Denne informasjonen er foreløpig ubekreftet. Våre tanker går til de nærmeste.

calvin and hobbes writers block

. . .

Som nærobservatør på daglig basis må jeg nesten få nevne at det kanskje ikke er så merkelig at rediktør Taktér ikke klarer å løsne en skrivesperre, all den tid han ikke har forstått hva det faktisk er. Jeg bare nevner det.

–synden

 

Skrivesperre

Skrivesperre; tastaturlås. Mekanisk, elektrisk eller logisk sperre som låser eller  begrenser funksjonaliteten til mekaniske skrive–, dikte– og datamaskintastatur, samt berøringsskjerm-baserte diktatur.

S. er ment som et hjelpemiddel for forfattere, journalister og andre som trenger å redusere ukentlig skrivetid pga. ulike negative effekter av overskriving.

I dag er slike systemer standard på de fleste vanlige typer skriveenheter, og alle betegnes generelt som s., men opprinnelig var s. kun å få som ekstrautstyr til den tyske, mekaniske diktemaskinen Olympia SM9, fra og med 1966-modellen og videre fremover, så lenge produktserien eksisterte.

Det hersker i vår tid en utbredt misoppfattelse, og følgelig begrepsforvirring vedr. s.; det påstås ofte som en unnskyldning av folk som enten ikke har noe interessant å si/ skrive, eller bare ikke klarer å formulere hva (NB! ikke-verifiserbart) interessant de måtte mene å egentlig ha å si, at de lider av s., som om s. nærmest var en  ukontrollerbar kraft som holdt dem fra å skrive hva de vil.

Se artikkel på diktakt: Skrivesperrenytt (1)

Dette medfører selvfølgelig ikke riktighet. Vi har ytringsfrihet, og den gjelder for alle.

Men et tips til dem det gjelder, er selvfølgelig å sjekke om kanskje skrivesperren på maskinen deres er aktivert ved et uhell. Dét, og kontrollere at støpselet er satt inn i en fungerende stikkontakt, dersom maskinen går på strøm.

 

Skrivesperrenytt (1)

Nygammelt fra Journal of Applied Behavior Analysis

Alle som skriver, eller kanskje nettopp ikke skriver, er kjent med og frykter tilstanden skrivesperre.

Jeg har selv en venn og kollega som er såpass interessert i problemet at han i årevis har hatt som uttalt mål en dag å fullføre det definitive fagverket om skrivesperre – intet mindre enn syv bind. Det har så langt blitt med drømmen, da min venn synes å slite ørlite grann med en slags dørstokkmil når det gjelder å komme i gang med første kapittel.

Uansett; Dennis Upper ved Veterans Administration Hospital, Brockton, Massachusetts publiserte allerede høsten 1947, i tidsskriftet Journal of Applied Behavior Analysis, en uhyre interessant studie kalt THE UNSUCCESSFUL SELF-TREATMENT OF A CASE OF «WRITER’S BLOCK». Les videre