Sist mandags ferske tonnevis

G A L L E R I

Sist mandags ferske tonnevis

… med snø på Lovisenbergkollen; et av våre nære skogsturområder, fotografert med mobilen av alter ego AF, eller altså vår «hand inside the puppet». Første og muligens siste skikkelig fine vinterdag på en god stund. Ikke helt som hjemme i skodda selvfølgelig, men fint som bare det likevel.

– synden

monochrome reality II bw posterizedKlikk bildet for snøgalleri på afordweb.com

Underlig jul

B I L D E

Étrange Noël (underlig jul)

av Henry Gerbault

Étrange Noël (Strange Christmas) by Henry Gerbault

Étrange Noël dukket opp i det franske erotiske magasinet Le Sourire i 1917, altså for 100 år siden denne julen.

Julen 2017: Det vil ikke bli skrevet noe juleaktdigt fra diktakts side for anledningen.

Rediktoratet har etter en kort beslutningsprosess avgjort at vi synes julen er oppdiktet nok fra før. Vi gjengir derfor i dag i stedet kun et av Henry Gerbaults antikke julekort av det vovede slaget; et bilde vi synes ivaretar både dikt og akt på en utmerket måte i de gamle myters ånd.

. . .

Han vesle kødden i peisen lurer jeg på om jeg ikke har vært borti før, faktisk. Jeg synes jeg drar kjensel på’n. Jeg hadde vel ikke trodd at han var såpass gammel av år egentlig, men det var gøy det; en riktig så energisk sprett av en mannsling med geitebein og noe greier i panna han tror er horn. Men bra trøkk i gutten. Her blir det julefryd og harde pakker. Fint julebilde. Symbol_thumbs_up

OK … HA EN UNDERLIG, DJEVELSK GOD JUL OG ET RØDERE REINSDYR, FOLKENS!

På vegne av
¶ julerediktoratet,

Finnøve Synden
rediktøs, opp- og fremskriver

Skrivesperre

Skrivesperre; tastaturlås. Mekanisk, elektrisk eller logisk sperre som låser eller  begrenser funksjonaliteten til mekaniske skrive–, dikte– og datamaskintastatur, samt berøringsskjerm-baserte diktatur.

S. er ment som et hjelpemiddel for forfattere, journalister og andre som trenger å redusere ukentlig skrivetid pga. ulike negative effekter av overskriving.

I dag er slike systemer standard på de fleste vanlige typer skriveenheter, og alle betegnes generelt som s., men opprinnelig var s. kun å få som ekstrautstyr til den tyske, mekaniske diktemaskinen Olympia SM9, fra og med 1966-modellen og videre fremover, så lenge produktserien eksisterte.

Det hersker i vår tid en utbredt misoppfattelse, og følgelig begrepsforvirring vedr. s.; det påstås ofte som en unnskyldning av folk som enten ikke har noe interessant å si/ skrive, eller bare ikke klarer å formulere hva (NB! ikke-verifiserbart) interessant de måtte mene å egentlig ha å si, at de lider av s., som om s. nærmest var en  ukontrollerbar kraft som holdt dem fra å skrive hva de vil.

Se artikkel på diktakt: Skrivesperrenytt (1)

Dette medfører selvfølgelig ikke riktighet. Vi har ytringsfrihet, og den gjelder for alle.

Men et tips til dem det gjelder, er selvfølgelig å sjekke om kanskje skrivesperren på maskinen deres er aktivert ved et uhell. Dét, og kontrollere at støpselet er satt inn i en fungerende stikkontakt, dersom maskinen går på strøm.

 

Velstandslefsa

kommentΛrt: Søndmørsposten

Vi har, fra vårt nettverk av lokale korrespondenter og via kommunikasjonssystemet diktakt rørpost & satelitt, noe forsinket mottatt nedenstående gledelige oppdatering fra et vestlandssamfunn, nærmere bestemt Vartdalstrandens herred på Sunnmøre:

soendmoerspostenjanuar1896

Faksimile: Sundmørsposten

diktakt oppfatter at situasjonen i Vartdalstrandens herred dengang fortonte seg som den rake motsetning til hva vi nå i 2017 daglig kan observere i våre egne nære omgivelser; tidene forandrer seg stadig, allting flyter, men mennesket kan på tross av dette ubestridelige faktum allikevel ikke bade to ganger i den samme elven osv, osv, og her er jo snart ikke annet enn galne og døvstumme.

Bohemer og drikkara er det vel heldigvis akkurat passe med.

Rediktoratet mottar gjerne rapporter fra vestlandet også i fremtiden, og da spesielt dersom ståa skulle endre seg vesentlig.

Tankegjøk

Tankegjøk; dårlig spøkefugl.

T. formodes å være ansvarlig for å legge altfor store og kompliserte tankeegg i altfor små hoder, som så sparker ut alle de småtankene som egentlig hører hjemme der.

T. har i nyere tid blitt hyppig registrert kloss innpå herværende rediktorat, og meg våger den neppe legge egg hos. Jeg trenger neppe utdype.