Skrivesperrenytt (1)

Nygammelt fra Journal of Applied Behavior Analysis

Alle som skriver, eller kanskje nettopp ikke skriver, er kjent med og frykter tilstanden skrivesperre.

Jeg har selv en venn og kollega som er såpass interessert i problemet at han i årevis har hatt som uttalt mål en dag å fullføre det definitive fagverket om skrivesperre – intet mindre enn syv bind. Det har så langt blitt med drømmen, da min venn synes å slite ørlite grann med en slags dørstokkmil når det gjelder å komme i gang med første kapittel.

Uansett; Dennis Upper ved Veterans Administration Hospital, Brockton, Massachusetts publiserte allerede høsten 1947, i tidsskriftet Journal of Applied Behavior Analysis, en uhyre interessant studie kalt THE UNSUCCESSFUL SELF-TREATMENT OF A CASE OF «WRITER’S BLOCK». Les videre

Velstandslefsa

kommentΛrt: Søndmørsposten

Vi har, fra vårt nettverk av lokale korrespondenter og via kommunikasjonssystemet diktakt rørpost & satelitt, noe forsinket mottatt nedenstående gledelige oppdatering fra et vestlandssamfunn, nærmere bestemt Vartdalstrandens herred på Sunnmøre:

soendmoerspostenjanuar1896

Faksimile: Sundmørsposten

diktakt oppfatter at situasjonen i Vartdalstrandens herred dengang fortonte seg som den rake motsetning til hva vi nå i 2017 daglig kan observere i våre egne nære omgivelser; tidene forandrer seg stadig, allting flyter, men mennesket kan på tross av dette ubestridelige faktum allikevel ikke bade to ganger i den samme elven osv, osv, og her er jo snart ikke annet enn galne og døvstumme.

Bohemer og drikkara er det vel heldigvis akkurat passe med.

Rediktoratet mottar gjerne rapporter fra vestlandet også i fremtiden, og da spesielt dersom ståa skulle endre seg vesentlig.

Tankegjøk

Tankegjøk; dårlig spøkefugl.

T. formodes å være ansvarlig for å legge altfor store og kompliserte tankeegg i altfor små hoder, som så sparker ut alle de småtankene som egentlig hører hjemme der.

T. har i nyere tid blitt hyppig registrert kloss innpå herværende rediktorat, og meg våger den neppe legge egg hos. Jeg trenger neppe utdype.